O straeon a chrefft arswyd, i Gemau Sir Fynwy, mae cymaint o anturiaethau’r hydref yn digwydd ar draws Sir Fynwy’r hanner tymor hwn.

Os ydych yn chwilio am rywbeth hwyl, mae hybiau a llyfrgelloedd Sir Fynwy yn llawn gweithgareddau ar gyfer bwystfilod bach. Bydd gan Hyb Cymunedol Trefynwy straeon a digwyddiadau crefft yr Hydref ddydd Mercher 2il Tachwedd rhwng 10:30 a 11:30am ar gyfer plant 4-8 oed.  Bydd Llyfrgell Gilwern yn cynnal sesiwn grefftau ysbrydion galw heibio ddydd Llun 31ain Hydref o 2-3pm, lle bydd y mynychwyr yn gallu gwneud eu llusern papur ysbrydion eu hunain.

Mae Hyb Cymunedol Cil-y-coed yn cynnal sesiwn Straeon a Chrefft Calan Gaeaf am 2.30pm ar 31ain Hydref i blant 4-9 oed. Cynhelir Gweithdy Lego hefyd yn Hyb Cil-y-coed ddydd Mercher 2il Tachwedd i blant 5-9 oed. Mae modd archebu’r ddwy sesiwn drwy’r ddolen hon: 

Mae Hen Orsaf Tyndyrn yn lletya profiadau gwneud crefftau Calan Gaeaf am ddim, lle gall plant wneud ysgubau, pryfaid cop moch-y-coed a gwe pry cop. Mae cacennau a danteithion ar thema Calan Gaeaf ar gael yn yr ystafelloedd te.  Bydd y gweithgareddau’n cael eu cynnal ddydd Llun 31ain Hydref, dydd Iau 3ydd a dydd Sadwrn 5ed Tachwedd rhwng 11am a 3pm.

Bydd Happy Go Lucky Theatrical yn perfformio’r Sioe Gerdd ‘The Addams Family’ yn Neuadd Ymarfer Cas-gwent. Bydd y drysau’n agor hanner awr cyn amser cychwyn, a bydd lluniaeth egwyl ar gael.  Bydd raffl hefyd yn cael ei gynnal yn ystod yr egwyl i godi arian ar gyfer Ysbyty Plant Arch Noa.  Dyma’r dyddiadau a’r amseroedd ar gyfer y perfformiadau hyn:

  • Dydd Sadwrn 29ain Hydref, 2:30pm
  • Dydd Sadwrn 29ain Hydref, 7:30pm
  • Dydd Sul 30ain Hydref, 2:30pm

Mae’r dail yn troi ac mae bywyd gwyllt yn paratoi ar gyfer y dyddiau oerach sydd o’n blaenau.  Galwch heibio un o sesiynau Chwarae Clai Anifeiliaid yr Hydref (rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn) a fydd yn rhedeg o 11am – 3pm:

  • Dydd Llun 31ain Hydref – Neuadd y Sir, Trefynwy
  • Dydd Mawrth 1af Tachwedd – Amgueddfa a Chastell y Fenni
  • Dydd Iau 3ydd Tachwedd – Neuadd Ymarfer Cas-gwent

Mae croeso i blant rhwng 5 ac 11 oed ymuno â Gemau Sir Fynwy’r hanner tymor hwn, gyda sesiynau’n rhedeg rhwng 8am a 5pm dydd Llun 31ain Hydref i ddydd Gwener 4ydd Tachwedd. Mae Gemau Sir Fynwy ar gael i bob person ifanc yn Sir Fynwy, gan gynnwys unrhyw blant o deuluoedd sy’n ymweld â Sir Fynwy ar wyliau.  Mae gan bob safle 30 lle ar gael y diwrnod, gallwch archebu yma: Gemau Sir Fynwy – Monlife

Y Cynghorydd Dywedodd Sara Burch, yr Aelod Cabinet dros Gymunedau Cynhwysol a Gweithgar:  “Mae cymaint i’w wneud yr hanner tymor hwn, yn ogystal â gweithgareddau y tu mewn ac allan o’n hybiau a’n hatyniadau.  Ewch allan yn yr awyr iach, ciciwch ddail crensh yr hydref, a rhyfeddwch at y lliwiau anhygoel ar draws cefn gwlad hyfryd Sir Fynwy. Mae ‘na gymaint o lefydd i ymweld â nhw er mwyn gwneud atgofion tragwyddol i bawb o bob oed.” Am fwy o wybodaeth ewch i: Beth sy’n Digwydd – Croeso Sir Fynwy