Skip to Main Content

Hoffem roi gwybod i drigolion Sir Fynwy am rai newidiadau i wasanaethau’r Cyngor ar 19eg Medi 2022 yn sgil Angladd Gwladol y Frenhines Elizabeth II:

 • Ni fydd ailgylchu a gwastraff yn cael eu casglu.  Yn ystod yr wythnos yn dechrau 19eg Medi, bydd casgliadau gwastraff ac ailgylchu aelwydydd yn cael eu gwneud ddiwrnod yn hwyrach na’r arfer drwy gydol yr wythnos. Ewch i https://maps.monmouthshire.gov.uk/ am fanylion.
 • Bydd yr holl ganolfannau ailgylchu gwastraff a’r gorsafoedd trosglwyddo hefyd ar gau.  
 • Bydd yr holl Hybiau Cymunedol a’r Llyfrgelloedd yn Sir Fynwy ar gau, gan gynnwys Swyddfa Bost Brynbuga. 
 • Bydd yr holl ysgolion ar gau.  
 • Canolfan Hamdden Y Fenni ar gau.
 • Canolfan Hamdden Trefynwy ar gau.
 • Canolfan Hamdden Cil-y-coed ar gau.
 • Canolfan Hamdden Cas-gwent ar gau.
 • Hen Orsaf Tyndyrn ar gau.
 • Castell a Pharc Gwledig Cil-y-coed ar gau.
 • Castell ac Amgueddfa’r Fenni ar gau.
 • Amgueddfa Cas-gwent ar gau.
 • Canolfan Groeso Cas-gwent ar gau.
 • Neuadd y Sir Trefynwy ar gau.
 • Canolfannau Ieuenctid: Caban y Fenni, Yr Attik Trefynwy, The Zone Cil-y-coed, Pafiliwn Thornwell Cas-gwent, ar gau.
 • Prif Switsfwrdd a Canolfan Cyswllt ar gau.