Skip to Main Content

Cwrs Hanes Celf Newydd ar gyfer y Flwyddyn Newydd

Gyda’n darlithydd lleol poblogaidd Eleanor Bird

Ar-lein drwy Zoom

10 darlith wythnosol 1 awr a hanner

Dau ddewis ar gyfer cael mynediad i’r darlithoedd byw:

Prynhawniau Llun 2-3.30pm; boreau Mercher 10.30am-12 canol dydd;

y cychwyn o’r wythnos yn dechrau 31 Ionawr / 2il Chwefror (egwyl wythnos hanner tymor o 21ain Chwefror)

DS bydd cyfle hefyd i gael gafael ar recordiad o un o’r darlithoedd byw,

a fydd fel arfer ar gael am yr wythnos wedyn, felly bydd dim rhaid i chi golli unrhyw ddarlith

Ffi’r Cwrs £75, a dim ond un taliad i bob aelwyd

Goleuwch ddyddiau tywyll y gaeaf drwy archwilio rhai gweithiau celf lliwgar a diddorol, wrth i hanes celf a gwerthfawrogiad poblogaidd Amgueddfeydd Treftadaeth MonLife gychwyn eto o’r wythnos sy’n dechrau dydd Llun 31 Ionawr. Ymunwch â ni a’n darlithydd poblogaidd, Eleanor Bird, ar gyfer ”Mae pob Llun yn adrodd Stori’, archwiliad manwl o ddeg llun amrywiol iawn o bob rhan o’r canrifoedd a chan artistiaid o wahanol wledydd. O Botticelli i Van Gogh, Hals i Turner, mae’r cwrs hwn yn cymryd deg gwaith celf eithriadol, un bob wythnos, yn eu rhoi “o dan y microsgop” ac yn eu dadansoddi!

Pwy oedd yr artist, ble mae’r gwaith hwn yn cyd-fynd â’u hanes bywyd a’u datblygiad artistig? Byddwn yn ymchwilio i pam yr oedd yr artist yn paentio fel hyn a sut mae eu llun yn ymwneud â gwaith eu cyfoeswyr a beth oedd yn digwydd o’u cwmpas pryd a ble yr oeddent yn byw ac yn gweithio. Bydd rhai o’r paentiadau yn gyfarwydd, ond mae ganddynt gyfrinachau i’w hadrodd o hyd – neu fel arall yn weithiau llai adnabyddus gan artist enwog neu hyd yn oed rai enwau na fyddwch efallai’n eu hadnabod. Ar hyd y ffordd, byddwn yn teithio o’r 14eg ganrif i’r 20fed ganrif.

Mae’r cwrs yn dechrau gyda darlun bach y Geni tebyg i emwaith gan y meistr Eidalaidd, Duccio, a bydd yn edrych ar hanes paentiadau’r Geni a lle mae’r un hwn yn ffitio. Mae paentiad hardd Botticelli ‘Primavera’, neu Alegori’r Gwanwyn, yn enwog ond beth yn union sy’n digwydd yn y paentiad, pwy sy’n edrych ar bwy a pham? Edrychwn y tu ôl i wyneb cyfarwydd ‘The Laughing Cavalier’ gan Frans Hals – a yw’n chwerthin? Ac a oedd hyd yn oed yn Gafalîr? Mae ysgythriad gan Whistler yn ein harwain i fywyd wrth ochr Afon Tafwys yn y 1850au a gweld sut mae datblygiad diddordeb gwyddonol yn cael ei adlewyrchu yng ngwaith Joseph Wright o Derby o’r 18fed ganrif. Teithiwn i bwynt gogleddol pellaf Ewrop, lle cyrhaeddodd Moderniaeth hefyd, a darganfod hunan-bortread gan yr artist eithriadol o’r Ffindir, Helene Schjerfbeck.

Mwynhewch edrych yn fanwl ar y gweithiau celf diddorol hyn a rhowch eich ymennydd ar waith ditectif er mwyn datgelu ystyron cudd yn ogystal â diddordebau, obsesiynau, bywyd a gwaith yr artistiaid a’u hamseroedd. Mae hyn er pleser yn unig a’r mwynhad o ddysgu rhywbeth newydd, nid oes gwaith cartref na gwaith cwrs.

10 wythnos, dewiswch ymuno’n fyw ar-lein naill ai ar brynhawn dydd Llun neu fore Mercher. Byddwch yn gallu cael darlith wedi’i recordio pa bynnag opsiwn a ddewiswch.

Dim ond un ffi cwrs sy’n daladwy fesul aelwyd, hyd yn oed os yw mwy nag un ohonoch yn gwylio. I archebu lle cliciwch yma: Mae pob Llun yn adrodd Stori