Wag y Cyngor

Swyddog(ion) Datblygu Projectau Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (4 Swydd Tymor Penodol tan 31 Mawrth 2021

Dyddiad Cau: 02/04/2018

Cynorthwydd amser cinio

Dyddiad Cau: Dydd Gwener, 16eg o Fawth 2018.

Gweithiwr Cymdeithasol – Dyletswydd, Asesu a Help Cynnar, Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 12pm ar ddydd Gwener, 23/03/18

Hyfforddwr Ffitrwydd Achlysurol

Dyddiad Cau: Hanner dydd ar ddydd Gwener 23/03/2018

Hyfforddydd Dosbarth Ffitrwydd Achlysurol

Dyddiad Cau: 12 hanner dydd ar ddydd Gwener 23 Mawrth 2018

Arweinydd Chwaraeon a Gweithgaredd Corfforol Achlysurol

Dyddiad Cau: 12 hanner dydd ar ddydd Gwener 23 Mawrth 2018

Cynorthwyydd Cyfrifon a Chymorth

Dyddiad Cau: 12 hanner dydd ar 23 Mawrth 2018

Uwch Swyddog Rheoli Datblygu

Dyddiad Cau: 12 hanner dydd 03/04/2018

Cynorthwyydd Arlwyo (Yn Ystod Term Ysgol Yn Unig)

Dyddiad Cau:  12pm ar Mawrth 23ain 2018

Prif Gogydd (Yn Ystod Term Ysgol Yn Unig)

Dyddiadau Cau: 12yh ar 23 Mawrth 2018

Gweithiwr Glanhau a Hylendid Symudol

Dyddiad Cau: Hanner Dydd 23/03/2018

Gweithiwr Glanhau a Hylendid

Dyddiad Cau: 12 hanner dydd ar 23/03/2018

Gweithiwr Cymorth i Deuluoedd Dros Dro

Dyddiad Cau: 12pm 29/03/2018

Gweithiwr Cymdeithasol

Dyddiad Cau: 12pm 29/03/2018

Cogydd Cynorthwyol

Dyddiadau Cau: 12yh ar 29 March 2018

Teitl Rôl Gwirfoddolwr

Teitl Rôl Gwirfoddolwr: Gwirfoddolwr Cyfiawnder Troseddol

 

Swyddi Gwag Addysg

Gellir gweld yr holl swyddi gwag Addysg drwy ETeach

Gyrfa Cymru

Mae’r adnodd Gyrfaoedd yn rhoi un pwynt gwybodaeth am wahanol rolau swydd,
yn cynnwys cyfuniad o bytiau fideo, astudiaethau achos a phroffiliau swydd i
roi cipolwg ar y llu o wahanol swyddi sy’n bodoli o fewn llywodraeth leol.

stonewalltwo ticks