Gwag y Cyngor

Gweithiwr Cymdeithasol

Dyddiad Cau:   12 canol-dydd 05/01/2018

Syrfëwr Datblygu

Dyddiad Cau: 12pm ar 17th Ionawr 2018

Gweithiwr Cymdeithasol Ieuenctid – Gwasanaeth Troseddu Ieuenctid

Dyddiad Cau: 12 canol-dydd ar 04/01/2018

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Plant Coll

Dyddiad Cau: 12pm ar 05/01/2018

Gweithiwr Cymdeithasol – Dyletswydd, Asesu a Help Cynnar,

Dyddiad cau: 05/01/2017

 Cymhorthydd Gofal

Dyddiad Cau: 12 canol-dydd ddydd Gwener 5ed Ionawr 2018

Cynorthwyydd Arlwyo (Yn Ystod Term Ysgol Yn Unig)

Dyddiadau Cau: 12yh ar 05/01/2018

 

 

 

 

Swyddi Gwag Addysg

Gellir gweld yr holl swyddi gwag Addysg drwy ETeach

Gyrfa Cymru

Mae’r adnodd Gyrfaoedd yn rhoi un pwynt gwybodaeth am wahanol rolau swydd,
yn cynnwys cyfuniad o bytiau fideo, astudiaethau achos a phroffiliau swydd i
roi cipolwg ar y llu o wahanol swyddi sy’n bodoli o fewn llywodraeth leol.

stonewalltwo ticks