Wag y Cyngor

Syrfëwr Rheoli Adeiladu

Dyddiad Cau: 12 canol-dydd 13 Gorffennaf 2018

Cynorthwyydd Arlwyo

Dyddiadau Cau: 12pm ar 6ed Gorffennaf  2018

 Prif Gogydd

Dyddiadau Cau: 12yh ar 06/07/2018

Prif Gogydd

Dyddiadau Cau: 12yh ar 06/07/2018

Gweithiwr Glanhau a Hylendid

Dyddiad Cau: 12pm ar 06/07/2018

Cynorthwyydd Galluogi – Parhaol [Tîm Gofal a Chymorth]

Dyddiad cau: 12pm ar 13 Gorffennaf 2018   

Cynorthwyydd Arlwyo (Yn Ystod Term Ysgol Yn Unig)

Dyddiadau Cau: 12yh ar 06/07/2018

Gweithiwr Cymdeithasol – Dyletswydd, Asesu a Help Cynnar

Dyddiad cau: 29/6/18

Ymarferydd Gofal Plant Dechrau’n Deg

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, dydd Iau 29ain Mehefin 2018

CYFREITHIWR CYNORTHWYOL

Dyddiad Cau: Hanner dydd, 29 Mehefin 2018

Cynorthwyydd Arlwyo

Dyddiad Cau: 12pm ar ddydd Gwener 29/06/2018

Therapydd Chwarae

Dyddiad Cau: 12 canol-dydd ar 25 Mehefin 2018

Uwch Swyddog Tirlunio a Dylunio Trefol

Dyddiad Cau: 12pm ar 27/06/2018

 

 

Teitl Rôl Gwirfoddolwr

Teitl Rôl Gwirfoddolwr: Gwirfoddolwr Cyfiawnder Troseddol

Swyddi Gwag Addysg

Gellir gweld yr holl swyddi gwag Addysg drwy ETeach

Gyrfa Cymru

Mae’r adnodd Gyrfaoedd yn rhoi un pwynt gwybodaeth am wahanol rolau swydd,
yn cynnwys cyfuniad o bytiau fideo, astudiaethau achos a phroffiliau swydd i
roi cipolwg ar y llu o wahanol swyddi sy’n bodoli o fewn llywodraeth leol.

stonewalltwo ticks