Ysgol Cil-y-coed

(Yn cynnwys unedau anghenion arbennig ar gyfer anawsterau dysgu ysgafn a difrifol)

Mrs S Gwyer-Roberts, Pennaeth Ms M Lawrence, cyswllt derbyniadau

Ysgol Cil-y-coed Heol Woodstock Cil-y-coed Sir Fynwy NP26 5XA

Ffôn: 01291 426436

contactus@Cil-y-coedschool.com www.Cil-y-coedschool.com

Nifer derbyn: 253 Nifer ceisiadau 2015/2016 a ddyrannwyd: 220

Nifer apeliadau: 0

Ysgol Cas-gwent

Ms Claire Price, Pennaeth Mrs H Masters, Cyswllt Ymrestru

Ysgol Cas-gwent Stryd Gymreig Cas-gwent Sir Fynwy NP16 5LR

01291 635777

info@chepstowschool.net www.chepstowschool.net

Nifer derbyn: 188  Nifer ceisiadau 2015/20126 a ddyrannwyd: 181

Nifer apeliadau: 0

Ysgol Gyfun Brenin Henry VIII

Mrs E Lewis, Pennaeth Mrs L Sheppherd, Cyswllt Ymrestru

Ysgol Gyfun Brenin Henry VIII Hen Heol Henffordd Y Fenni Sir Fynwy NP7 6EP

01873 735373

kinghenrycomprehensive@monmouthshire.gov.uk www.kinghenryviiischool.org.uk

Nifer derbyn: 214 Nifer ceisiadau 2015/2016 a ddyrannwyd:169

Nifer apeliadau: 0

Ysgol Gyfun Trefynwy

Vaughan Davies, Pennaeth Ms S Bradley, Cyswllt Ymrestru

Ysgol Gyfun Trefynwy Hen Heol Dixton Trefynwy Sir Fynwy NP25 3YT

01600 775177

monmouthcomprehensive@monmouthshire.gov.uk www.monmouthcomprehensive.org.uk

Nifer derbyn: 253 Nifer ceisiadau 2015/2016 a ddyranwyd: 263

Nifer Apeliadau:

Ysgol Arbennig Tŷ Mounton

Beverly Randall, Pennaeth Gweithredol  Ysgol Arbennig Tŷ Mounton

Pwllmeyric Cas-gwent Sir Fynwy NP16 6LA

01291 635642

mountonhouse@monmouthshire.gov.uk www.mountonhouse.org.uk/

Ysgol Gyfun Gwynllyw

Ysgol Uwchradd

Mr E Griffiths, Pennaeth

Ysgol Gyfun Gwynllyw Heol Folly Trefddyn Pont-y-pŵl Torfaen NP4 8JD

Ffôn: 01495 750405

head.ysgolgyfungwynllyw@torfaen.gov.uk www.gwynllyw.weebly.com