Skip to Main Content

Ymchwil y Cyngor

Rydym yn cyflawni ymchwil blynyddol ar dai, cyflogaeth, mwnau a siopa yn y Sir..

Cyfrifiad ac Ystadegau

Mae data’r cyfrifiad a’r ystadegau cyhoeddedig ar gael sy’n darparu proffil o boblogaeth y Sir a’i threfi a’i phentrefi.