“Ond dydyn ni ddim yn siarad Cymraeg!”

Gyda’r rhan fwyaf o rieni heb fod yn siarad Cymraeg, mae ysgolion yn darparu popeth yn Saenseg a Chymraeg.

“Beth am eu sgiliau iaith Saesneg?”

Pan fydd rhieni yn gadael ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg maent yn rhugl yn Gymraeg, ac mor rhugl yn Saesneg â phlant o ysgolion cyfrwng Saesneg.

“Pam addysg cyfrwng Cymraeg?”

Mae’r addysg o safon ardderchog. Mae’n rhwydd dysgu iaith o oed cynnar ac mae plant yn mwynhau eu bywyd yn Gymraeg ac yn Saesneg.