Skip to Main Content

Rydym yn darparu nofio am ddim yn ystod sesiynau cyhoeddus ar gyfer aelodau presennol a chyn aelodau’r lluoedd arfog.

Telerau ac Amodau:

  • Aelodau presennol a chyn aelodau’r lluoedd arfog – unrhyw un sy’n gwasanaethu ar hyn o bryd neu sydd wedi gwasanaethu yn Lluoedd Arfog EM ar unrhyw amser (yn cynnwys Milwyr Cenedlaethol, Milwyr Cenedlaethol a Milwyr wrth Gefn).
  • I gofrestru am nofio am ddim, mae’n rhaid i bersonél lluoedd arfog ddangos cerdyn ‘Disgownt Amddiffyn;’ a chyfeirnod MOD unigryw’ neu bapur rhyddhau.
  • Mae’n rhaid i chi fod â chyfeiriad post yng Nghymru.

Cysylltwch ag un o’n canolfannau hamdden: http://www.monmouthshire.gov.uk/things-to-do/monleisure