Sefydlwyd Fforwm Lluoedd Arfog Sir Fynwy (neu’r MAFF) er mwyn helpu i sicrhau bod nodau ac amcanion Cyfamod Cymunedol Lluoedd Arfog Sir Fynwy yn cael eu cyflawni.

Cynhelir y MAFF ddwywaith y flwyddyn ac fe’i cadeirir gan Bencampwr Lluoedd Arfog Cyngor Sir Fynwy, y Cynghorydd Sirol Lisa Dymock.

Cylch Gorchwyl : Cylch Gorchwyl – Fforwm Lluoedd Arfog Sir Fynwy

Cynllun Gweithredu’r Grŵp : Cynllun Gweithredu Fforwm Lluoedd Arfog Sir Fynwy (diweddarwyd ddiwethaf: 11eg Mai 2020)

Agendâu a Chofnodion y cyfarfodydd blaenorol

Dydd Mawrth, 15th Mis Mehefin 2021

Agenda : 210615_MAFF_Agenda

Minutes :


Dydd Gwener, 11th Mis Rhagfyr 2020

Agenda : 201211_MAFF_Agenda

Minutes : 201211_MAFF_Minutes

Note: Only one meeting was conducted during 2020 due to the Covid-19 Pandemic.


Dydd Gwener, 6th Mis Rhagfyr 2019

Agenda : 191206_MAFF_Agenda

Minutes : 191206_MAFF_Minutes


Dydd Gwener, 19th Mis Gorffennaf 2019

Agenda : 190719_MAFF_Agenda

Minutes : 190719_MAFF_Minutes


Dydd Mawrth, 23rd Mis Tachwedd 2018

Agenda : 181023_MAFF_Agenda

Minutes : 181023_MAFF_Minutes


Dydd Llun, 14th Mis Mai 2018

Agenda : 180514_MAFF_Agenda

Minutes : 180514_MAFF_Minutes


I gael rhagor o wybodaeth am y MAFF neu am unrhyw ymholiad arall o ran y Lluoedd Arfog, e-bostiwch ArmedForces@monmouthshire.gov.uk neu ffoniwch (01633) 644344.