Skip to Main Content

Codau Gostyngiad i’r Lluoedd Arfog ar gyfer Staff Milwrol, Cyfeillion a Pherthnasau

Arbedwch £££ ar eich siopa gyda’n costau gostyngiad: https://www.forcesdiscountoffers.co.uk/.

Mae’r Gwasanaeth Gostyngiadau Amddiffyn ar gael i bersonél ac aelodau wrth gefn y Lluoedd Arfog, gwŷr/gwragedd/partneriaid (personél y presennol), Cyn aelodau, Gweision Sifil y Weinyddiaeth Amddiffyn, Gweddwon Rhyfel/Gwasanaeth, teuluoedd mewn profedigaeth, Lluoedd Cadet (16+) a phersonél NATO sy’n gweithio yn y DU.

Ystyrir y gwasanaeth Gostyngiadau yn rhan allweddol o werthfawrogiad y genedl o Gymuned y Lluoedd Arfog, ac mae’n rhan bwysig o ddatblygu Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog a Chyfamod y Lluoedd Arfog.

Cerdyn Braint Amddiffyn

Mae’r Cerdyn Braint Amddiffyn yn gerdyn y gall aelodau o’r lluoedd arfog ei ddefnyddio mewn siopau, tai bwyta a lleoliadau a derbyn gostyngiad. Gellir hefyd ei ddefnyddio ar-lein.

Mae’r cerdyn yn ddilys am 5 mlynedd ac yn costio £4.99. Mae cwmnïau newydd yn cael eu hychwanegu bob dydd i’r gwasanaeth. Cofrestrwch Nawr!

Rhaglen Gwasanaeth Ceir Gostyngol Amddiffyn (Ceir DDS)

Gallai Ceir DDS helpu ein lluoedd arfog, cyn aelodau’r lluoedd arfog, a’u teuluoedd arbed hyd at £7,170, gydag arbediad o £3,250 ar bob car a brynir ar gyfartaledd.

Mae’r cynigion unigryw hyn yn cael eu cefnogi gan 11 o brif gwmnïau’r diwydiant ceir mewn ymdrech i gefnogi’r sawl sy’n gwasanaethu dros eu gwlad.

Mae’r gostyngiadau unigryw hyn yn cynnwys:

  • hyd at £7,170 oddi ar SEAT Alhambra
  • hyd at £6,100 oddi ar Peugeot 5008
  • hyd at £4,300 oddi ar Renault Scenic
  • hyd at £3,500 oddi ar Kia Sportage
  • hyd at £3,200 oddi ar Kia Carens
  • hyd at £2,400 oddi ar Renault Clio

Gall aelodau a chyn aelodau’r lluoedd arfog, a’u teuluoedd, nawr weld ystod o fargeinion unigryw drwy wefan Ceir DDS neu fynd i’w canolfan werthu ceir leol ac archebu car newydd am bris â gostyngiad mawr.

Mae’r rhaglen Gwasanaeth Gostyngiadau Ceir Amddiffyn yn adeiladu ar y £65 miliwn a ymrwymwyd eisoes yn 2013 ar gyfer prosiectau a mentrau eraill i wella bywydau’r lluoedd arfog drwy gyfamod y lluoedd arfog.

I gael rhagor o wybodaeth am y cynlluniau hyn e-bostiwchcontact@defencediscountservice.co.uk neu ffoniwch 01509 233 446.

Mae modd hefyd cysylltu â’r gwasanaeth drwy’r post i’r Gwasanaeth Gostyngiadau Amddiffyn, Blwch Post 10180, Loughborough, Leicestershire. LE11 9HN.