Bu Cyngor Sir Fynwy, Cyngor Tref Brynbuga, Cyngor Cymunedol Llanbadog ac Arup Consultants yn gweithio mewn partneriaeth i lunio Prif Gynllun Gwella ar gyfer Brynbuga a Woodside.

Yn dilyn y digwyddiadau ymgynghoriad cyhoeddus a gynhaliwyd y llynedd, rwy’n falch i gyhoeddi y gellir yn awr weld Prif Gynllun Tref Brynbuga drwy ddilyn y ddolen uchod.

Trefnwyd arddangosfa gyhoeddus i drafod y Prif Gynllun ddydd Mercher 29 Ionawr yn The Grange, 16 Stryd Maryport, Brynbuga. Cynhelir tri chyflwyniad yn ystod y dydd, bydd y cyntaf yn cychwyn am 12pm a chaiff ei ail-adrodd am 4pm 6pm.

Argymhellwn fynychu un o’r cyflwyniadau ond os nad yw hyn yn bosibl, byddwn ar gael yn The Grange o 11am pe dymunwch alw heibio a gweld y byrddau arddangos a thrafod.

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Sadie Beer, Swyddog Ymgysylltu Prosiect Canol Trefi

Ffôn: 07970036191 e-bost: sadiebeer@monmouthshire.gov.uk