Bu Cyngor Sir Fynwy, Cyngor Tref Brynbuga a Chyngor Cymuned Llanbadog yn gweithio mewn partneriaeth i baratoi Cynllun Meistr Gwella ar gyfer Brynbuga a Woodside.

Caiff yr adroddiad terfynol ei fabwysiadu gan y Cynghorau a nodwyd ac wedyn bydd yr holl bartïon yn cydweithio i gyflwyno’r cynllun gweithredu. Gellir gweld yr adroddiad terfynol drwy ddilyn y ddolen uchod.

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Jane Lee, Rheolwr Prosiect Adfywio a Chreu Lleoedd

Ffôn: 079290729220

E-bost: janelee@monmouthshire.gov.uk