Tymor Cychwyn Dechrau Hanner Tymor Diwedd Hanner Tymor Diwedd Tymor
Hydref Mawrth 1af Medi 2020 Llun 26ain Hydref 2020 Gwener 30ain Hydref 2020 Gwener 18fed Rhagfyr 2020
Gwanwyn Llun 4ydd Ionawr 2021 Llun 15fed Chwefror 2021 Gwener 19eg Chwefror 2021 Gwener 26ain Mawrth 2021
Haf Llun 12eg Ebrill 2021 Llun 31ain Mai 2021 Gwener 4ydd Mehefin 2021 Mawrth 20fed Gorffennaf 2021

Sul y Pasg –Sul 4ydd Ebrill 2021

Calan Mai – Llun 3ydd Mai 2021

Tymor yr Hydref = 39 diwrnod a 35 diwrnod = 74 diwrnod

Tymor y Gwanwyn = 30 diwrnod a 29 diwrnod = 59 diwrnod

Tymor yr Haf = 29 diwrnod a 33 diwrnod = 62 diwrnod