Dewch i ymuno ar tim

Swyddog Iechyd Amgylcheddol Arbenigol

Byddwch yn ymuno gyda thîm o swyddogion, sydd yn rhan o dri maes sydd ymgymryd ag amryw o ddyletswyddau Iechyd Amgylcheddol o fewn y Tîm Iechyd Cyhoeddus Cyffredinol, a hynny dros Sir Fynwy. Mae ein Tîm Iechyd Cyhoeddus Cyffredinol yn gyfrifol am orfodaeth tai, rheoli llygredd, niwsans statudol a gwaith iechyd cyhoeddus cyffredinol. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i gyfrannu at waith arall y Tîm Iechyd Amgylcheddol fel rhan o’r agenda iechyd cyhoeddus ehangach.

Cyfeirnod Swydd: REH34

Gradd: Band J SCP 35 - 39 £38,890 - £42,821 y flwyddyn

Oriau: 37 awr yr wythnos

Lleoliad: Y Fenni

Dyddiad Cau: 29/10/2021 12:00 pm

Dros dro: Tan fis 31ain Gorffennaf 2022

Gwiriad DBS: Na