Dewch i ymuno ar tim

Swyddog Cymorth

Rydym yn chwilio am Swyddog Cymorth llawn amser dros dro i ymuno â’n tîm prysur iawn, gan ddarparu cymorth gweinyddu i Adran Diogelu’r Cyhoedd, sy’n cynnwys Iechyd yr Amgylchedd, Safonau Masnach a Thrwyddedu. Mae’n rhaid bod gennych sgiliau cyfathrebu rhagorol a phrofiad o weithio o fewn amgylchedd gweinyddu. Sgiliau a phrofiad llythrennedd cyfrifiadurol da o gynnal cofnodion cywir a manwl o fewn cronfeydd data cyfrifiadurol.

 

Cyfeirnod Swydd: RCWA08

Gradd: BAND D SCP 9 – SCP 13 £23,194 - £24,948

Oriau: 37 Yr Wythnos

Lleoliad: Canolfan Ieuenctid a Chymuned Y Fenni, Hen Heol Henffordd, Y Fenni, NP7 6EL

Dyddiad Cau: 26/01/2023 5:00 pm

Dros dro: Ie

Gwiriad DBS: Dim angen gwiriad