Pan mae plant yn dechrau dysgu Cymraeg, cânt eu trochi yn yr iaith o’r cychwyn cyntaf ond mae’r staff yn hyblyg a gallant ddefnyddio Saesneg os oes angen i sicrhau eu llesiant.

• Y Gymraeg yw iaith yr addysg yn y Cyfnod Sylfaen (meithrinfa-B2) ac yna bydd plant yn cael gwersi yn Saesneg ac yn defnyddio Saesneg yn eu gwersi ar draws y cwricwlwm.

• Caiff hyn ei gydnabod yn rhyngwladol fel ffordd o ddysgu iaith.

• O Blwyddyn 3, mae disgyblion yn dilyn yr un cwricwlwm â disgyblion mewn ysgolion cyfrwng Saesneg drwy’r TGAU.