Skip to Main Content

Mae pedair gorsaf reilffordd yn Sir Fynwy: Y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent a Chyffordd Twnnel Hafren. Mae’r rhain i gyd yn cael eu gweithredu gan Drenau Arriva Cymru, er bod rhai yn cael eu gwasanaethu hefyd gan Cross Country Trains a Great Western Railway. I gael amseroedd trenau a gwybodaeth am wasanaeth fyw, ewch i www.nationalrail.co.uk neu ffoniwch National Rail Enquiries ar 03457 484950.

Gwybodaeth yr Orsaf  Y Fenni (YF)  Cil-y-coed (CYC)  Cas-gwent (CG)  Cyffordd Twnnel Hafren (CTH)
Prif leoedd a wasanaethir gan drenau uniongyrchol Abertawe, Caerdydd, Casnewydd, Henffordd, Amwythig, Manceinion  Caerdydd, Casnewydd, Caerloyw, Cheltenham  Caerdydd, Casnewydd, Caerloyw, Cheltenham, Birmingham, Nottingham  Caerdydd, Casnewydd, Caerloyw, Cheltenham, Bryste, Taunton   
Cwmnïau Trên sy’n gwasanaethu’r orsaf Trafnidiaeth Cymru  Trafnidiaeth Cymru  Trafnidiaeth Cymru,  CrossCountry Trafnidiaeth CymruGreat Western 
Cyfeiriad Heol yr Orsaf Y Fenni NP7 5HS Heol yr Orsaf Cil-y-coed NP6 4BU Heol yr Orsaf Cas-gwent NP16 5PD Cyrion yr Orsaf Rogiet NP26 3SP 
Gwasanaeth Bws Agosaf Mae llwybrau X3, 43/X43 ac 83 yn stopio ar ddiwedd Heol yr Orsaf (3-4 munud o gerdded); mae Gorsaf Fysiau’r Fenni 10-15 munud o bellter cerdded o’r orsaf Mae llwybrau X74 / 74 yn stopio ar gyffordd Heol yr Orsaf / Heol Longfellow (3-4 munud o gerdded) Mae llwybrau 761 a C1 yn stopio yn Tesco (taith gerdded 3-4 munud).  Mae Gorsaf Fysiau Cas-gwent 10-15 munud o bellter cerdded o’r orsaf Mae llwybrau X74/74 yn stopio ar ddiwedd Heol yr Orsaf (10-15 munud o gerdded) 
Parcio i Feiciau Oes Nid Eto Nid Eto Oes 
Maes Parcio Oes Nac Oes Oes Oes 
Swyddfa Docynnau Llun-Sad 6:10am-5:45pm, Sul 12:00-4:45pm Nac Oes Llun-Gwener 6:30am-5:30pm, Sad 8:00am-1:00pm, gweithredir y swyddfa docynnau gan Chepstow Trains (01291 639197) Llun-Gwener 6:30am-10:30am 
Toiledau Oes yn ystod oriau swyddfa docynnau Nac Oes Nac Oes Oes yn ystod oriau swyddfa docynnau 
Caffi Oes Nac Oes Llun-Gwener 700am-3:00pm Sad 8:30am-2:00pm Nac Oes