Cafodd Siopau Un Stop eu hailstrwythuro. Cysylltwch â’ch Hyb Cymunedol os hoffech weld cynghorydd cwsmeriaid. Os oes angen i chi ffonio, cysylltwch â’r Ganolfan Cyswllt ar – 01633 644644.