Skip to Main Content

Rydym yn helpu pobl i ddylunio ac adeiladu adeiladau diogel a chynaliadwy

Rheoliadau adeiladu – ffurflenni a ffioedd:

  • Ffurflen gais rheoliadau adeiladu (PDF)
  • Ffioedd rheoliadau adeiladu

Syrfewyr rheoli adeiladu

  • Jeff Keen 01873 735421
  • Matthew Browning 01873 735471
  • David Durn 01600 775212
  • Andrew Edmunds 01600 775213
  • Hannah Howells 01291 635719

Gwelwch ein taenlen i ddod o hyd i’r syrfëwr rheoli adeiladu ar gyfer eich ardal chi.

Anfonwch unrhyw geisiadau i’r adran rheoli adeiladu:

County Hall
Rhadyr
Usk
Monmouthshire
NP15 1GA

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, defnyddiwch un o’r rhifau cyswllt canlynol: (01633) 644833 / 644836 / 644837

Rheolwr: Nigel George, ffôn: 01291 635718, e-bost: nigelgeorge@monmouthshire.gov.uk