Rydym yn rheoli dau safle rhandiroedd yn Sir Fynwy:  
  • Cas-gwent (Gwy Isaf) 
    Lleoliad: Heol Strongbow, Bulwark
  • Trefynwy (canol Sir Fynwy) 
    Lleoliad: Cae Mileniwm Chippenham 
Ynghyd â dau safle arall yr ydym yn eu rhedeg, caiff nifer o safleoedd hefyd eu rheoli gan gynghorau tref a chymuned. (Taflen wybodaeth newydd i gael ei lawrlwytho).
I wneuld cais am randir, llenwch ffurflen gais ac os dymunwch derfynu, eich tenantiaeth llenwch ffurflen derfynu tenantiaeth.
Ar gyfer unrhyw ymholiadau eraill cysylltwch â estates@monmouthshire.gov.uk

Sut i gychwyn eich rhandir eich hun

Treuliwch beth amser yn cynllunio cyn cychwyn arni. Meddyliwch faint o arian sydd gennych I’w wario a faint o amser sydd gennych i weithio ar eich rhandir.
Mae angen llawer o ymrwymiad I’ch rhandir yn y camau cynnar i glirio ac wedyn reoli eich llain, yn dibynnu ar y maint.
Gall y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol gynnig cyngor ar gynllunio eich rhandir.  Mae mwy o ganllawiau hefyd ar gael. 

Cyfeiriad:

Neuadd y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA