Deallwn fod gwirfoddoli’n golygu gwahanol bethau i wahanol bobl a bod llawer o resymau pam fod pobl yn cymryd rhan wrth helpu eu cymuned. Rydym yn lansio rhaglen gymunedol fydd yn rhoi dull i roi’r hyn rydych ei angen (os oes unrhyw beth) i’ch helpu i gyflawni eich gwirfoddoli. Mae hwn yn gynnig i bobl ar draws Sir Fynwy a hefyd ardaloedd o Gasnewydd sy’n cynnwys Caerllion, Marshfield, Graig, Langstone a Llanwern.

 

Byddwn yn darparu cyfres o gyfleoedd dysgu a datblygu personol yn rhad neu am ddim i bobl sy’n rhoi eu hamser eu hunain i gefnogi eu cymunedau. Hoffem gefnogi arweinwyr cymunedol drwy gynnig cyfuniad o gyrsiau hyfforddiant, dysgu ar-lein, achrediad a chyfleoedd rhwydweithio.

 

Rydym yn gweithio gyda nifer o sefydliadau partner a grwpiau cymunedol i ddod â’r cynnig presennol ynghyd ac ychwanegu rhai cyfleoedd newydd yn seiliedig ar angen.

 

Cyrsiau y gallech eu mynychu:-

 

 

24/11/17 –          Seicoleg gadarnhaol a deall llesiant 9am–15:00 ym Magwyr

28/11/17 –          Deallusrwydd emosiynol 9:30am–12:00 ym Magwyr

28/11/17 –         Gadewch i ni siarad am Straen 13:00—15:00 ym Magwyr

05/12/17 –         Datrys problemau cymhleth 9.30am–11.30am ym Magwyr

30/01/18 –         Cymhelliant a dirprwyo 9:30am–11:30am ym Magwyr

30/01/18 –         Rhoi syniadau ar waith 13:00-15:00 ym Magwyr

06/02/18 –         Arweinyddiaeth, grym a dylanwad 9:30am–11:30am ym Magwyr