Deallwn fod gwirfoddoli’n golygu gwahanol bethau i wahanol bobl a bod llawer o resymau pam fod pobl yn cymryd rhan wrth helpu eu cymuned. Rydym yn lansio rhaglen gymunedol fydd yn rhoi dull i roi’r hyn rydych ei angen (os oes unrhyw beth) i’ch helpu i gyflawni eich gwirfoddoli. Mae hwn yn gynnig i bobl ar draws Sir Fynwy a hefyd ardaloedd o Gasnewydd sy’n cynnwys Caerllion, Marshfield, Graig, Langstone a Llanwern.

Byddwn yn darparu cyfres o gyfleoedd dysgu a datblygu personol yn rhad neu am ddim i bobl sy’n rhoi eu hamser eu hunain i gefnogi eu cymunedau. Hoffem gefnogi arweinwyr cymunedol drwy gynnig cyfuniad o gyrsiau hyfforddiant, dysgu ar-lein, achrediad a chyfleoedd rhwydweithio.

Rydym yn gweithio gyda nifer o sefydliadau partner a grwpiau cymunedol i ddod â’r cynnig presennol ynghyd ac ychwanegu rhai cyfleoedd newydd yn seiliedig ar ange

Enghreifftiau o’r cyrsiau gallech fanteisio ar: –

Seicoleg bositif a deall lles

Defnyddio’r Cyfryngau Cymdeithasol i hyrwyddo a marchnata eich gwaith cymunedol

Arwain Gwirfoddolwyr eraill

Cael y gorau o Bobl Ifanc

Beth am siarad am straen

Iechyd a Diogelwch pan yn Arwain Gwirfoddolwyr

5 ffordd o les

Deallusrwydd emosiynol

Gwerthuso Ysbrydoledig

Cymhelliant a dirprwyaeth

5 ffordd o les

Datrys problemau cymhleth

Arwain Trosglwyddiad Asedau Cymunedol Llwyddiannus

I weld ein cynnig presennol ewch i https://www.eventbrite.com/o/be-community-leadership-programme-18657790658

Gallwn hefyd greu dysgu pwrpasol yn seiliedig ar eich anghenion felly cysylltwch â ni connorleacock@monmouthshire.gov.uk neu 01633 644696.