Skip to Main Content
Dewch i ymuno ar tim

Prosesydd Adennill Dyledwyr Amrywiol 

Mae’r Adran Dyledwyr Amrywiol yn chwilio am gynorthwyydd egnïol a brwdfrydig i ymuno gyda’n tim bach. Rydym yn chwilio am rywun sydd â sgiliau cyllidol a chyfathrebu ardderchog ac yn ceisio cyrraedd y safonau uchel o wasanaeth  y mae’r

adran yn cynnig i gwsmeriaid.

Cyfeirnod Swydd: RRR11

Gradd: Band D SCP 9 – SCP 13 £23,194 - £24,948 pro rata

Oriau: : 18.5 awr yr wythnos Dydd Iau a dydd Gwener, a bob yn ail ddydd Mercher.

Lleoliad: Neuadd y Sir, Brynbuga, er y bydd angen i’r swyddog weithio mewn modd ystwyth.

Dyddiad Cau: 16/06/2023 12:00 pm

Dros dro: Na

Gwiriad DBS: Na