Mae’r dogfennau canlynol yn ogystal wedi eu mabwysiadu gan y Cyngor fel Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA), yn ychwanegol at y rheiny a restrwyd ar y Ddalen Canllawiau Cynllunio Atodol: