Skip to Main Content

Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) wedi rhyddhau data ar gyfer Cyfrifiad 2011 ar lefel Genedlaethol, Sirol a Ward. Mae ystadegau ar lefel Awdurdod Lleol hefyd ar gael o’r wefan Nomis.

Mae data ar gyfer Sir Fynwy o Gyfrifiad 2011 ar gael drwy gyfrwng:

Mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi data ynghylch gwahanol feysydd pwnc yn rheolaidd ar lefel Genedlaethol ynghyd â lefel Awdurdod Lleol.