Yr Adendwm Adroddiad Gwerthusiad Cynaliadwyedd yw adroddiad terfynol y Gwerthusiad Cynaliadwyedd yn y broses Cynllun Datblygu Lleol a chafodd ei baratoi i gyd-fynd â’r Cynllun Datblygu Lleol a fabwysiadwyd. Roedd nifer o gamau Gwerthusiad Cynaliadwyedd/Asesiad Amgylcheddol Strategol eraill yn y broses Cynllun Datblygu Lleol. Daw’r Adroddiad Gwerthuso Cynaliadwyedd â’r holl elfennau hyn ynghyd ac mae’n rhoi ystyriaeth i argymhellion rhwymol Arolygydd y Cynllun Datblygu Lleol.