Skip to Main Content

Mae llawer o bobl angen defnyddio toiled pan maent yn mynd mas a rydym ni yng Nghyngor Sir Fynwy yn ymroddedig i wneud ein rhan wrth ddarparu mynediad i doiledau a sicrhau fod gwybodaeth ar gael fel y gall pobl adael eu cartrefi heb bryderu am ddod o hyd i doiled pan fyddant angen un.

Mae gwybodaeth ar ble mae toiledau o amgylch ein sir yn y dolenni isod: