Darganfyddwch dreftadaeth gyfoethog y Sir Fynwy a fu: arddangosiadau, digwyddiadau, gweithgareddau, arddangosfeydd arbennig a siopau.

Mae gennym lawer o amgueddfeydd, cestyll a safleoedd cefn gwlad gwych i chi eu harchwilio (e.e. safleoedd picnic, parciau gwledig, tir comin, dolydd ar lan yr afon a choetiroedd).

Gwelwch neu lawrlwythwch ein taflen ar-lein sy’n cynnwys manylion am bob safle cefn gwlad yn Sir Fynwy.

Cestyll

 • Castell y Fenni
 • Castell Cil-y-coed
 • Castell Cas-gwent
 • Castell Trefynwy
 • Castell Rhaglan
 • Castell Brynbuga

Amgueddfeydd

 • Amgueddfa’r Fenni
 • Amgueddfa Cas-gwent
 • Amgueddfa Trefynwy
 • Amgueddfa Bywyd Gwledig Brynbuga

Mannau o ddiddordeb

 • Ffwrnais Abaty Tyndyrn yn nyffryn Angidi
 • Safle Picnic Black Rock
 • Bluebell Green
 • Dolydd y Castell, Y Fenni
 • Safle Picnic Gwaith Haearn Clydach
 • Coed Neuadd Goetre
 • Comin Ynys Llanbadog
 • Hen Groesfan Rheilffordd, Llan-ffwyst
 • Gwaith Gwifrau Isaf, Tyndyrn
 • Camlas Sir Fynwy a Brycheiniog
 • Caer-went Rufeinig
 • Yr Ynys, Brynbuga
 • Neuadd y Sir, Trefynwy
 • Abaty Tyndyrn
 • Yr Hen Orsaf, Tyndyrn
 • Parc Warren Slade

 

Gweler hefyd:

 • Llyfrgelloedd
 • Marchnadoedd
 • Parciau a mannau chwarae
 • Cerdded yn Sir Fynwy
 • Beicio a marchogaeth yn Sir Fynwy
 • Taflen wybodaeth ar-lein i dwristiaid
 • Canolfannau Croeso
 • Sut i gyrraedd Sir Fynwy

Mae llawer iawn o wybodaeth am y sir ar ein gwefan dwristiaeth – rydym yn argymell eich bod yn cymryd golwg i gael yr holl newyddion am yr hyn sy’n digwydd yn eich ardal chi.