Skip to Main Content

Meddalwedd info lleol yw ein meddalwedd mapio a all ddangos y gwasanaethau agosaf atoch chi, yn defnyddio eich cod post a’ch cyfeiriad.

Gallwch ganfod:

  • Pryd y caiff eich biniau eu casglu
  • Pa geisiadau cynllunio sydd yn eich ardal
  • Pwy yw eich cynghorydd lleol
  • Ym mha ward etholiadol yr ydych yn fyw

Info Lleol

Ewch i'n meddalwedd mapio i ganfod gwasanaethau agos atoch chi