Bydd tîm Diogelur Cyhoedd yn rhoi hysbysiadau gwella/ cau i fusnesau sydd ddim yn cydymffurfio â’r rheoliadau Llywodraeth Cymru neu y arweiniad. Os hoffech gwyno am fusnes nad yw’n cydymffurfio, cysylltwch efo’r tîm Diogelu Cyhoedd – 01873 735420 neu environmentalhealth@monmouthshire.gov.uk

Hysbysiad Gwella

Hysbysiad Cau

Ddim hysbysiad cau.