Mae ein gwefan yn cynnwys mwy o wybodaeth ddefnyddiol/taflenni ar agweddau’r cynlluniau Budd-dal Tai a Gostyngiad y Dreth Gyngor yn cynnwys

Manylion diwygiadau lles y dyfodol

Budd-dal Tai ar gyfer tenantiaid preifat

Effaith oedolion eraill sy’n byw gyda chi

Beth ddylech ei wneud os ydych yn anghytuno gyda’r penderfyniad ar Fudd-dal Tai/Gostyngiad y Dreth Gyngor.

Gwybodaeth ar gyfer yr hunangyflogedig

Help i’r rhai sy’n dechrau gweithio

Gordaliadau Budd-dal Tai

Noder os gwelwch yn dda – Caiff Gwasanaeth Budd-daliadau Sir Fynwy ei ddarparu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen.