Os hoffech ofyn am GRhT yna gellir gwneud hyn gan ddefnyddio ein ap Fy Sir Fynwy o dan ‘Trafnidiaeth a Pharcio – Diogelwch Traffig a Ffyrdd’ neu fel arall gallwch glicio.

Bydd eich cais yn cael ei adolygu, bydd Traffig CSF yn penderfynu a yw’r Gorchymyn yn briodol ai peidio, ac yn cysylltu â chi yn ôl.