Skip to Main Content

Rydym wedi cynhyrchu canllaw cyflenwyr i roi’r holl wybodaeth ddefnyddiol i chi, a fydd yn eich helpu i ddeall yn well yr hyn rydym yn ei wneud, pam rydym yn gweithio yn y ffordd yr ydym a sut gallwch chi wneud busnes gyda ni.  Bydd yn eich helpu:

  • I ddysgu amdanom ni a’r hyn yr ydym yn ceisio ei gyflawni
  • I ddeall y rheolau a’r rheoliadau y mae’n rhaid i ni eu dilyn
  • I ddeall y broses gaffael
  • I ddod yn gyfarwydd â’r iaith rydym yn ei defnyddio a deall beth mae’n ei olygu
  • I ddeall sut i dendro am fusnes
  • I ddeall yr hyn sy’n ddisgwyliedig ohonoch chi wrth ymgymryd â gwaith ar ein cyfer

I gael rhagor o wybodaeth Cysylltwch â’r tîm caffael i gael rhagor o wybodaeth am y broses dendro a chaffael yng Nghyngor Sir Fynwy:

E-bost: monmouthshireprocurement@cardiff.gov.uk