Skip to Main Content
Dewch i ymuno ar tim

Gweithiwr Domestig Dros Dro

Gweithiwr domestig dros dro – 6 mis

                                                Mae’r swydd yn golygu gweithio o fewn Gwasanaeth Integredig ac yn cynnig y cyfle i weithio ac ennill profiad o fewn tîm amrywiol o staff a chael profiad o amgylchedd gofal cymdeithasol ac iechyd.

                                                Rydym yn edrych am rywun dibynadwy, ymroddedig, cywir a gyda brwdfrydedd y mae’r bobl a gefnogwn yn ei haeddu.

Cyfeirnod Swydd: SAS392

Gradd: BAND C SCP 5 – SCP 8 £21,575 - £22,777 Pro Rata

Oriau: 30 awr yr wythnos

Lleoliad: Canolfan Adnoddau Parc Mardy

Dyddiad Cau: 16/06/2023 5:00 pm

Dros dro: Ie – 6 mis

Gwiriad DBS: Oes