Dewch i ymuno ar tim

Gweithiwr Cymorth Ieuenctid

Fel rhan o dîm, bydd angen paratoi, cynllunio a darparu gwaith ieuenctid i bobl ifanc yn Sir Fynwy er mwyn eu caniatáu i ddatblygu yn holistaidd, yn gweithio gyda  hwy i hwyluso eu datblygiad personol, cymdeithasol ac addysgol, er mwyn eu caniatáu i ddatblygu eu llais, dylanwad a’u lle mewn cymdeithas ac i wireddu eu potensial llawn

Cyfeirnod Swydd: YS006

Gradd: BAND F SCP19 – SCP23 (£25,481-27,741) (Pro-Rata)

Oriau: 37 yr wythnos

Lleoliad: Cil-y-coed / Trefynwy

Dyddiad Cau: 17/09/2021 12:00 pm

Dros dro: Cytundeb dros dro tan 31ain Mawrth 2022

Gwiriad DBS: OES