GRADD: BAND I SCP 31 – SCP 35 (£33,799 – £37,849 y flwyddyn)

LLEOLIAD: Brynbuga ac ardal Sir Fynwy.

Mae’n anodd meddwl am swydd bwysicach na Gwaith Cymdeithasol.

Mae’n heriol ond ni all unrhyw swydd arall yn y byd gystadlu gyda’r gwobrwyon  personol a gewch o wybod eich bod wedi helpu CADW PLENTYN YN DDIOGEL NEU GADW TEULU GYDA’I GILYDD.

Mae pob diwrnod yn wahanol oherwydd bod yr anawsterau sy’n wynebu pob teulu yn wahanol.

Yn aml yr her fwyaf yw cael plentyn i agor lan ac ymddiried ynddoch. Mae’n rhaid i chi ddadansoddi sefyllfaoedd ac asesu’r ffactorau risg i adnabod y sbardunau a allai ddangos fod plentyn mewn risg.

Rydyn ni yn Sir Fynwy yn deall yr heriau, gwyddom am y cyfoeth o sgiliau a’r ehangder gwybodaeth sydd eu hangen i weithio mewn gwasanaethau plant ac rydym yn falch o waith hollbwysig ein Tîm Cymorth a Gwarchod Teuluoedd bob un diwrnod.

Drwy ymuno â’r tîm byddech yn gweithio gyda chydweithwyr cefnogol, lle mae dysgu drwy brofiad drwy gefnogaeth cymheiriaid anffurfiol ac anffurfiol yn allweddol. Byddech yn gweithio wrth ochr tîm rheoli sy’n gofalu ac sydd yno i’ch cefnogi.

Bob dydd ar draws Sir Fynwy, caiff ein plant a phobl ifanc mwyaf agored i niwed eu cefnogi gan ein harbenigwyr ymroddedig, gan roi cymorth i blant a theuluoedd fydd yn newid bywydau plant er gwell.

Rydym yn edrych am bobl i ymuno â’r tîm ysbrydoledig yma.

Felly os ydych yn Weithiwr Cymdeithasol wedi cymhwyso ac eisiau bod yn rhan o’r tîm rhyfeddol yma, cysylltwch â ni heddiw.

Edrychwn ymlaen at glywed gennych. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â: sarahskuse@monmouthshire.gov.uk

YMGEISIWCH NAWR!