Skip to Main Content

Mae Gwasanaeth Dysgu Arbenigol Sir Fynwy yn dîm o athrawon a Chynorthwywyr Dysgu Lefel Uwch hynod gymwys sydd yn gwasanaethu pob ysgol gynradd yn y sir. Nod y tîm  yw hyrwyddo cynhwysiant a sicrhau bod pob un plentyn yn derbyn y dechrau gorau mewn bywyd, gyda ffocws penodol ar blant sydd yn profi trafferthion llythrennedd/Trafferthion Dysgu Penodol. Roedd y tîm yn arfer cael ei alw’n wasanaeth  SpLD.