Mae Gwasanaeth Anawsterau  Dysgu Penodol (SpLD) Sir Fynwy yn dîm o athrawon arbenigol a chymhorthwyr addysgu lefel uwch gyda chymwysterau uchel sy’n rhoi gwasanaeth i bob ysgol gynradd yn y sir. Mae gennym ymrwymiad i sicrhau fod pob ysgol yn Sir Fynwy yn ymwybodol o dyslecsia. Cefnogwn bobl ifanc drwy eu helpu i gyflawni eu potensial llawn er eu gwahaniaethau dysgu. Anelwn gefnogi addysgwyr i ddynodi a chefnogi dysgwyr gydag anawsterau dysgu penodol yn yr ystafell ddosbarth.