Gall unrhyw un sy’n byw yn Sir Fynwy gael mynediad i gynnyrch Careline. O 65c y dydd gallwch gael rhaff bywyd yn eich cartref yn cynnwys pendant y gellir ei gwisgo o gwmpas y gwddf neu arddwrn.

Uned a Phendant Careline o £19.57 y mis

Gosod o £45.00

Gall larwm a phendant Careline helpu unrhyw un i fyw’n ddiogel adref. Os pwyswch eich pendant neu uned Careline, cewch eich cysylltu gyda Chanolfan Reoli leol gyda gweithredydd wedi’i hyfforddi yn ei hateb.

Mae’r gwasanaeth yn gweithredu 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.

Edrychwch ar y cynnyrch sydd ar gael islaw. Gallai cynnyrch fod angen ymweliad cartref cyn eu gosod.

bed sensor

Synhwyrydd Gwely

Mae’r synhwyrydd gwely neu gadair yn anfon hysbysiad os nad ydych yn y gwely, allan o’r gwely neu i ffwrdd o’r gwely ar gyfer cyfnodau penodol.

Carbon Monoxide

Canfyddwr carbon monocsid

Os canfyddir nwy, mae’r ddyfais yma’n troi’r cyflenwad i ffwrdd ac yn anfon hysbysiad i berson a enwebwyd.

HeatSmoke Detector image

Canfyddwr Gwres a Mwg

Mae’r ddyfais yn cychwyn larwm fel canfyddwr mwg arferol ond mae hefyd yn anfon signal i linell gymorth 24 awr i wirio ar eich diogelwch.

Falls Detector image

Canfyddwr Codymau

Os canfyddir problem, gwneir sgwrs ddwyffordd.

flood detector

Canfyddwr Llifogydd

Mae gan y canfyddwr llifogydd dri synhwyrydd. Pan mae dau neu dri o’r synwyryddion yn gwlychu, gweithredir larwm.

Vi Actual HI RES

Lifeline Vi

Gallwch alw am help drwy bwyso’r botwm.

Cynnyrch arall: