Skip to Main Content

Os byddwch angen rhoi adroddiad am ddigwyddiad llifogydd neu broblem draeniad gallwch gysylltu â’r sefydliad perthnasol yn defnyddio’r manylion islaw:

Ffynhonnell Llifogydd Manylion Cyswllt
Os oes argyfwng sy'n risg i fywyd Gwasanaethau Argyfwng 999
Llifogydd priffyrdd - draeniau, gwlïau wedi blocio. Adran Priffyrdd Cyngor Sir Fynwy 01633 644644
Llifogydd o gyrsiau dŵr cyffredin, dŵr wyneb, problemau draeniad tir Rheoli Risg Llifogydd Cyngor Sir Fynwy 01633 644644
Prif afonydd neu'r môr Cyfoeth Naturiol Cymru 0300 065 3000
Carthffos gyhoeddus neu brif bibell dwr wedi byrstio Dŵr Cymru 0800 085 3968 / 0800 052 0130

Ar gyfer pob ymholiad arall cysylltiedig â llifogydd neu os hoffech drafod digwyddiad llifogydd hanesyddol neu broblem draeniad tir gollwch gysylltu â ni’n defnyddio’r manylion islaw.

Priffyrdd a Rheoli Llifogydd
Cyngor Sir Fynwy
Neuadd y Sir
Y Rhadyr
Brynbuga
NP15 1GA

Ffôn: 01633 644644

E-bost: flooding@monmouthshire.gov.uk