FFIOEDD YN DDILYS hyd 31 MAWRTH 2019

 

Lleoliad Cymeradwy:  (Llai’r £11 am wasanaethau dathlu))

Dyddiau Llun – Gwener                  £409 + £11     £420

Dyddiau Sadwrn                    £449 + £11      £460

Dyddiau Sul a Gwyliau Banc    £509 + £11      £520

 

Yr Hen Barlwr

Dyddiau Llun – Gwener                          £219 + 11   £230

Dyddiau Sadwrn                                        £269 + 11    £280

Dyddiau Sul a Gwyliau Banc                  £509 + 11   £520

 

Swyddfa Gofrestru (Priodasau/Partneriaeth Sifil)

Dyddiau Llun – Iau                           £46.00 + 11    £57.00

                  

Adeilad Cofrestredig (Crefyddol)

Dyddiau Llun – Sul                           £86.00 + 11    £97.00

 

Trosi o Bartneriaeth Sifil i Briodas

Swyddfa Gofrestru                          £45.00 + 11     £55.00

 

Hysbysiad Priodas / Partneriaeth Sifil                       £35 yr un

Cais i drosi Partneriaeth Sifil (2 gam)                        £27

Trwydded Cofrestrydd Cyffredinol                           £15

Cais am ildiad i ostwng 28 diwrnod                          £60 yr un

Ysgariad Tramor – SR                                                  £50

Ysgariad Tramor – GRO                                              £75

Diwygiad Gofod 17                                                     £40

Cywiriad – SR                                                                £75

Cywiriad – GRO                                                             £90

 

Tystysgrif Geni/Marwolaeth/Priodas

cyhoeddi ar ddiwrnod cofrestru (Llawn neu Fyr) £11

cyhoeddi o fewn 28 diwrnod o gofrestru                £11

cyhoeddi ar ôl 28 diwrnod  (£10 a £10 ffi blaenoriaeth) £35