FFIOEDD YN DDILYS hyd 31 MAWRTH 2019

 

Lleoliad Cymeradwy:  (Llai’r £4 am wasanaethau dathlu))

Dyddiau Llun – Gwener                  £380.00 + £4      £384.00

Dyddiau Sadwrn                    £430.00 + £4      £434.00

Dyddiau Sul a Gwyliau Banc £490.00 + £4      £494.00

 

Yr Hen Barlwr

Dyddiau Llun – Sadwrn                   £196.00 + 4.00   £200.00

Dyddiau Sul a Gwyliau Banc £490.00 + 4.00   £494.00

 

Swyddfa Gofrestru (Priodasau/Partneriaeth Sifil)

Dyddiau Llun – Iau                           £46.00 + 4.00     £50.00

                  

Adeilad Cofrestredig (Crefyddol)

Dyddiau Llun – Sul                           £86.00 + 4.00     £90.00

 

Trosi o Bartneriaeth Sifil i Briodas

Swyddfa Gofrestru                          £45.00 + 4.00     £49.00

 

Hysbysiad Priodas / Partneriaeth Sifil                       £35 yr un

Cais i drosi Partneriaeth Sifil (2 gam)                        £27

Trwydded Cofrestrydd Cyffredinol                           £15

Cais am ildiad i ostwng 28 diwrnod                          £60 yr un

Ysgariad Tramor – SR                                                  £50

Ysgariad Tramor – GRO                                              £75

Diwygiad Gofod 17                                                     £40

Cywiriad – SR                                                                £75

Cywiriad – GRO                                                             £90

 

Tystysgrif Geni/Marwolaeth/Priodas

cyhoeddi ar ddiwrnod cofrestru (Llawn neu Fyr) £4

cyhoeddi o fewn 28 diwrnod o gofrestru                £7

cyhoeddi ar ôl 28 diwrnod  (£10 a £10 ffi blaenoriaeth) £20