Enw Cyfeiriad Cyfarpar
BAE Systems Glascoed, ger Brynbuga, NP15 1XL 3 Thŵr Oeri
Faccenda Foods Cylchfan Hardwick, Y Fenni, NP7 9YR 2 Gyddwysyddion Anwedd
AB Inbev UK Ltd Y Bragdy, Wilcrick, Magwyr, NP26 3DA 3 Thŵr Oeri, 7 Cyddwysyddion Anwedd
Cyn Excel Europe Ltd (Canolfan Ddosbarthu Tesco) Yn flaenorol, canolfan ddosbarthu Tesco - wedi cael ei ddefnyddio'n ddiweddar fel stiwdio ffilm. Cyfarpar: Safle’n wag ar hyn o bryd ond mae cyfleusterau'n parhau ar y safle. Ystâd Ddiwydiannol Newhouse Farm, Cas-gwent, NP16 6UD 3 Chyddwysyddion Anwedd
NODWCH Mae'r ganolfan isod yn cynnwys 1 System Oeri Cyddwyso (neu CCS) Er o dan y Ddeddfwriaeth bresennol nid oes raid iddynt gofrestru, ar ôl derbyn gohebiaeth, rydym wedi cynnwys y Cyddwysydd hwn ar Gofrestr Tyrau Oeri er gwybodaeth.
Tesco Stores Ltd 26 Stryd Frogmore, Y Fenni, NP7 5AH 1 System Oeri Cyddwyso (CCS)