A fedrwch helpu plentyn bregus neu berson ifanc yn gadael gofal y mae tîm Gwasanaethau Cymdeithasol Sir Fynwy yn eu cefnogi’r Nadolig hwn drwy wneud cyfraniad ariannol tuag at gardiau rhodd a thalebau.

Ewch i’r  safle yma a dilyn y canllawiau islaw ar sut i wneud cyfraniad ar-lein. Os cewch anhawster ffoniwch 01633 644644, a dewis prif opsiwn 5

Rydym yn wir yn deall fod hwn yn gyfnod anodd i bawb felly diolch yn fawr iawn i chi os gallwch helpu.

Nodiadau Defnyddwyr Gwefan

I wneud cyfraniad dewiswch gwasanaethau ar law chwith y safle ac yna dewis ‘Dymuniadau’r Nadolig’ ar y fwydlen tynnu-lawr.