Mae porth dinasyddion Dewis yn awr yn fyw yn Sir Fynwy (a gweddill Gwent) gyda stondin ymwybyddiaeth y cyhoedd yn Sioe Brynbuga ar 9 Medi.

Dewis yw’r ‘siop un stop’ ar gyfer gwybodaeth ar wasanaethau llesiant ar draws cymunedau – yn cynnwys materion megis cartrefi gofal, clybiau cinio, grwpiau cefnogi cleifion, gwasanaethau llyfrgell, gweithgareddau byw iach a llawer mwy.

 Mae Dewis yn awr yn fyw ar draws y rhan fwyaf o Gymru – felly gallwch edrych am wybodaeth lle bynnag ydych chi neu’ch teulu ar draws y wlad. Mae i gyd ynglŷn â chael gwybodaeth mewn un lle i bobl ymchwilio drostynt eu hunain pa sefydliadau a pha gefnogaeth llesiant sydd allan yno. Gwelwch drosoch eich hun ar www.dewis.cymru  neu www.dewis.wales.