Skip to Main Content

Ysgrifennwch at:

Adran Gynllunio Cyngor Sir Fynwy, Blwch Swyddfa’r Post 106, Cil-y-coed, NP26 9AN

E-bost a Ffôn:

Gallwch ddefnyddio’r rhifau cyswllt i gysylltu ag aelod o’r tîm cynllunio yn uniongyrchol. Os ydych am wybod a oes angen caniatâd cynllunio arnoch, gallwch ffonio swyddog cynllunio ar ddyletswydd ar 01633 644831 ddydd Llun i ddydd Gwener, o 9 tan 5 (4.30 ddydd Gwener). Am bob ymholiad arall, ffoniwch 01633 644880. E-bost: planning@monmouthshire.gov.uk

Wyneb yn wyneb:

I weld ceisiadau cynllunio cyfoes a hanesyddol, ewch i’r brif dderbynfa, lle bydd aelod o staff yn eich helpu. Cyngor Sir Fynwy, Neuadd y Sir, Radur, Brynbuga, NP15 1GA