Skip to Main Content

Bydd cyrsiau mewn person yn ailddechrau o 12 Ebrill fodd bynnag bydd darpariaeth yn gyfyngedig er mwyn cydymffurfio â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Teitl y CwrsDyddiadLleoliadCostDisgrifiad o’r Cwrs
Dechreuwyr SbaenegDydd Llun 10yb-12Cas-Gwent£70Dysgwch y pethau sylfaenol Sbaeneg gan gynnwys archebu mewn bwyty, siopa am fwyd, teithio o amgylch Sbaen a chyflwyno eich teulu. Bydd y dosbarth yn canolbwyntio ar sgiliau sgwrsio ac ynganu gan ddefnyddio deunyddiau hwyliog.
Paentio Dyfrlliw15th Medi (10 wythnos)Cas-Gwent£70Cwrs peintio ac arlunio dyfrlliw bywyd llonydd am 10 wythnos, croeso i bob lefel. Cynhelir y dosbarth ar fore dydd Mercher 10 – 12.
Sgiliau DigidolYmunwch unrhyw brydCas-Gwent£10Dysgwch hanfodion cyfrifiadur Dydd Llun 6.30 – 8.30pm neu ddydd Mercher 1 – 3pm
Ipad a TablediDydd Llun 10yb-12 (6 wythnos)Cas-Gwent£10Dewch â’ch ipad neu dabled eich hun a dysgwch y pethau sylfaenol o sut i’w ddefnyddio, gan gynnwys gosodiadau, lawrlwytho ac agor apiau, rheoli apiau, e-byst a’r rhyngrwyd. Cynhelir y dosbarth ar fore Llun am 2 awr.
Sgiliau Digidol – Sylfaenol IawnDydd Mercher 10am-12
(6 wythnos)
Cas-Gwent£10Dysgwch hanfodion cyfrifiadur, yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un nad yw’n gwybod ble mae’r botwm On! Cynhelir y dosbarth ar fore dydd Mercher am 2 awr.
EFT (Technegau Rhyddid Emosiynol)Dydd Mercher
1-2pm
Cas-Gwent£12.60 1 awr yr wythnos am 3 wythnosOs ydych chi’n teimlo dan straen ac yn bryderus ac eisiau dysgu techneg syml ond pwerus i’ch helpu i ymlacio a theimlo’n fwy tawel, yna mae’r cwrs byr hwn yn addas i chi. Mae Technegau Rhyddid Emosiynol (EFT) neu dapio yn anfon negeseuon tawelu i’r ymennydd ac erbyn hyn mae dros 100 o astudiaethau gwyddonol yn profi effeithiolrwydd y dechneg. Dangosir y dull i ddysgwyr fel eu bod wedyn yn cael teclyn rhad ac am ddim ar flaenau eu bysedd – yn llythrennol – i’w helpu i deimlo’n dawelach pryd bynnag y byddant yn teimlo dan straen neu’n bryderus.
Hanes Cymreig LleolDod yn fuanCas-Gwent£50.40 am 6 wythnosDarganfod hanes Sir Fynwy Darganfod a dysgu am ffigurau hanesyddol Cymreig Deall digwyddiadau cythryblus y 19eg a’r 20fed ganrif yng Nghymru Hanes cyfenwau Cymreig
Sbaeneg i DdechreuwyrTBCY Fenni
Gwella eich MathemategTBCCil-y-CoedAm DFfi cofrestru £10 wedyn dosbarthiadau am ddimYdych chi am wella’ch mathemateg? Nod y dosbarth hwn yw helpu i fagu eich hyder mewn mathemateg a gwella’ch sgiliau mathemateg. Mae’r pynciau dan sylw yn hyblyg a gellir eu cynllunio ar gyfer gofynion pob unigolyn. Gall y pynciau dan sylw amrywio o fathemateg sylfaenol i helpu gyda sefyllfaoedd bywyd bob dydd i gwmpasu pynciau i helpu i baratoi dysgwr ar gyfer Mathemateg TGAU.

Sgiliau CyflogadwyeddTBCCil-y-CoedAm DFfi cofrestru £10 wedyn dosbarthiadau am ddimNod y cwrs yw gwella eich sgiliau cyflogadwyedd. Bydd ein tiwtor yn canolbwyntio ar ysgrifennu CV, sgiliau cyfweld (yn cynnwys paratoi ymlaen llaw, pethau i’w cofio yn ysod y cyfweliad a pharatoi cwestiynau), meithrin hyder, dadansoddi hysbysebion swydd neu sesiynau pwrpasol i bob dysgwr.

Paentio DyfrlliwTBCCil-y-Coed£84 (10 Wythnos)

Gweithdai Celf a Chrefft gyda’ch Plentyn 2021

GweithdyDyddiadLleoliadCost
Paentio a Darlunio Anifeiliaid MorDydd Mawrth 10 AwstBrynbuga10am – 1pm Oedolyn £10 Plentyn £5
Gwehyddu Helyg – Gwneud Addurn GarddDydd Gwener 20 AwstBrynbuga10am – 1pm Oedolyn £10 Plentyn £5
£5 deunyddiau

Gweithdai Celf a Chrefft

GweithdyDyddiadLleoliadCost
Gweithdy Macrame gwneud addurn wal arbennigDydd Llun 9 AwstBrynbuga10-1pm £10
£5 deunyddiau
Gweithdy DyfrlliwiauDydd Mawrth 17 AwstBrynbuga10-1pm £10
Gweithdy Gwehyddu Helyg gwneud addurn ar gyfer eich cartref neu arddDydd Mawrth 17 AwstBrynbuga10-1pm £10
£5 deunyddiau
Gweithdy Gwnïo, gwneud Bag Anrheg Tynnu Llinyn.
Gweithdy gwnïo newydd yn y Fenni, dysgu sut i wneud eich bag anrheg tynnu llinyn eich hun.
Dydd Mercher 11 Awst 10-1pmY FenniI gael mwy o wybodaeth neu archebu lle anfonwch e-bost at jemimajones@monmouthshire.gov.uk

Gwneud Blanced Atgofion.
Edrych am rywbeth i’w wneud gyda hen ddillad eich babi neu rywun annwyl? Mae’r gweithdy hwn yn berffaith ar gyfer y rhai sy’n dymuno troi hen ddillad yn rhywbeth hardd i’w gadw.
Cynhelir dros ddwy sesiwn, dydd Llun 26 Gorffennaf a 2 Awst. 12.30-3.30pm.Y Fenni£5.00 cost deunyddiau.

Darganfod Lliw drwy Edrych ar yr Argraffiadwyr.
Trafod a chael eich ysbrydoli gan beintiadau argraffiadwyr ac ymchwilio byd lliw. Dim angen profiad, y cyfan sydd ei angen yw llyfr brasluniau, pensiliau lliw a diddordeb yn yr argraffiadwyr.
TBCY Fenni
Morluniau Anarferol mewn Acrylig
Mwynhau arddull darlunio a chyfansoddiad anarferol i greu delweddau unigryw o fythynnod lliwgar ar lan y môr. Addas ar gyfer gwellhawyr neu brofiadol.
TBCY Fenni
Gweithdy Cyfryngau Cymysg Mynegol, Blodau a Fâs.
Defnyddio inc ar gynfas, wedi ysbrydoli gan fâs gyda blodau lliwgar. Gadewch i’r inc redeg i greu paentiad lliwgar afrealistig.

TBCY Fenni
Gweithdy Portreadau/Bywyd ar gyfer Gwellhawyr
Gan ddefnyddio model a gweithio o fywyd, gwella eich sgiliau arsylwi a herio eich celf gydag ystumiau byr a rhydd gan y model. Gyda chyfarwyddyd gan y tiwtor os oes angen.

TBCY Fenni
Braslunio neu Beintio yn yr Awyr Agored – Trip Maes
Addas ar gyfer gwellhawyr neu artistiaid profiadol, ymunwch ag Emma Rhydderch Price ar drip maes. Ymlacio, braslunio neu beintio a chael eich ysbrydoli gan yr amgylchedd o’ch gwmpas.
 
TBCY Fenni
Gweithdy Gwehyddu Helyg
12/08/21 1-4pm Trefynwy£15 + Deunyddiau
Gweithdy Macrame
19/08/21 1-4pmTrefynwy£15 + Deunyddiau

Os oes gennych ddiddordeb mewn cwrs penodol, cysylltwch â’r ganolfan berthnasol – communityed@monmouthshire.gov.uk

Hyb Cymunedol Y Fenni: Town Hall, Cross Street, Abergavenny, NP7 5HD.

Nghanolfan Addysg Gymunedol Y Fenni: Old Hereford Road, Abergavenny, NP7 6EL

Hyb Cymunedol Cil-y-Coed: Woodstock Way, Caldicot, NP26 5DB.

Hyb Cymunedol Cas-gwent: Manor Way, Chepstow, NP16 5HZ.

Hyb Cymunedol Trefynwy: Rolls Hall, Whitecross Street, Monmouth, NP25 3BY.

Hyb Cymunedol Brynbuga: 35 Maryport Street, Usk, NP15 1AE.