Skip to Main Content
Dewch i ymuno ar tim

Cynorthwyydd Arlwyo

Rydym yn chwilio am berson i lenwi’r rôl fel Cynorthwyydd Arlwyo yn Ysgol Gynradd Dewstow  Bydd dyletswyddau yn cynnwys paratoi, gweini, clirio, golchi a glanhau.

 

Dylai’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn chwaraewr tîm, ac yn meddu ar y gallu i gyfathrebu yn effeithiol ac effeithlon gyda staff ar bob lefel.

 

Bydd angen cymhwyster Hylendid Bwyd CIEH Lefel 2  ond nid yw hyn hanfodol gan y bydd hyfforddiant priodol yn cael ei ddarparu i’r ymgeisydd llwyddiannus.

Cyfeirnod Swydd: RFCCASS

Gradd: BAND A SCP 2 £22,366 – SCP 3 £22,737 Pro Rata

Oriau: 15.00 Yr Wythnos a Therm Ysgol yn unig.

Lleoliad: Ysgol Gynradd Durand

Dyddiad Cau: 05/07/2024 12:00 pm

Dros dro: Na

Gwiriad DBS: Angen gwiriad (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd)