Skip to Main Content

Defnyddiwch ein cynllunydd taith drws-i-ddrws newydd i ganfod y dewisiadau trafnidiaeth gorau i fynd ble bynnag sydd angen i chi fynd. Bydd y dechnoleg sylfaenol yn dechrau dysgu am y dewisiadau a wnewch a phersonoli canlyniadau i chi, fel y gallwch deithio mewn ffordd sy’n gweddu i chi. Bydd y chwiliadau a wnewch hefyd yn ein helpu i ddeall sut mae pobl eisiau teithio yn Sir Fynwy a gwella cydlynu gwasanaethau yn y dyfodol. Po fwyaf y byddwch yn ei ddefnyddio, y mwyaf y gallwn wella gwasanaethau!