Skip to Main Content

Ceisiadau cynllunio

Rhestri Cynllunio wythnosol

Gweld ein rhestr o geisiadau sy’n cael eu hystyried a cheisiadau cynllunio a gymeradwywyd ar-lein.

Canllawiau a ffurflenni ceisiadau cynllunio

Gellir cyflwyno ceisiadau ar ffurf electronig i’r cyngor drwy ddefnyddio gwefan y porth cynllunio (safle allanol) ynghyd â chyngor am y system cynllunio

Gweld ceisiadau cynllunio

Gellir gweld ac olrhain ceisiadau ar lein a chynnig sylwadau ar unrhyw rhai sydd o ddiddordeb i chi.

You can register to receive email notifications about planning applications in your area. Please visit the My Maps section of the website for more information.