Skip to Main Content

Mae angen i Awdurdodau Lleol lunio Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg. Mae’r Cynllun yn amlinellu gweledigaeth y Cyngor a’r cynllun  gweithredu ar gyfer datblygu’r Gymraeg o fewn addysg yn y Sir, gan weithio mewn partneriaeth gyda Chynghorau eraill o fewn rhanbarth de ddwyrain Cymru a’r Gwasanaeth Cyflawni Addysg ar gyfer De Ddwyrain Cymru (GCA).

Mae  Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg  y Cyngor Sir, sydd yn ymdrin â’r cyfnod 2022-2032, wedi ei gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru ac mae modd ei ddarllen drwy glicio ar y ddolen isod.

I weld y Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg