Mae’n ofynnol i Awdurdodau Lleol yng Nghymru gael Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg. Mae’r cynllun yn gosod gweledigaeth a chynllun gweithredu’r cyngor ar gyfer datblygu’r Gymraeg mewn addysg o fewn y sir, gan weithio mewn partneriaeth gyda chynghorau eraill yn ne ddwyrain Cymru a Gwasanaeth Cyflawni Addysg (EAS) De Ddwyrain Cymru.

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cynhyrchu Drafft Gynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg ar gyfer y cyfnod 2017-2020 ar gyfer ymgynghoriad. Rydym yn awr yn gofyn am farn rhai sydd â diddordeb cyn ei benderfynu’n derfynol a’i gyflwyno i Lywodraeth Cymru.

Byddem yn croesawu sylwadau yn Gymraeg neu yn Saesneg ar ein cynigion cyn ein dyddiad cau o 22 Rhagfyr 2017.

Gofynnir i chi anfon ymatebion drwy e-bost debbiemorgan@monmouthshire.gov.uk  gan roi Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2017-20 fel pennawd pwnc os gwelwch yn dda.

I weld y Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg