Y Fenni:

Ffôn: 0800 298 3656 (rhadffôn)
E-bost: d.overland@btinternet.com

Cil-y-coed:

Ffôn: 01291 423642
Mae Shopmobility Cil-y-coed yn gweithio mewn partneriaeth gyda Cytûn Cil-y-coed.

Trefynwy:

Mae David Hill yn rhedeg y cynllun symudedd o Ganolfan Cymuned Bridges.
Ffôn: 01600 715766

Cofrestru

Bydd angen i chi gofrestru cyn defnyddio un o’r cerbydau. I wneud hynny, dewch â dull adnabod gyda chi (bil cyfleustod neu gerdyn adnabod gyda llun) ar eich ymweliad cyntaf. Gofynnir ychydig o gwestiynau i chi a bydd angen i chi lenwi ffurflen. Yna dangosir i chi sut i ddefnyddio’r cerbydau a chewch help i ddewis y cerbyd gorau ar gyfer eich anghenion. Yn olaf cewch gyfarwyddiadau llawn i sicrhau eich bod yn gysurus gyda’r cerbyd ac yn hyderus wrth ei reoli. Mae’r holl broses yn cymryd tua 20 munud ar gyfartaledd.

Os ydych angen allwedd ar gyfer y toiled i’r anabl, galwch heibio eich Siop Un Stop agosaf. Rhoddir allweddi am ddim i bawb sydd â bathodyn glas.